Champions League

02:00

08/08/2020

Manchester City

Manchester City

0.82*0.5/1*-0.94 (Châu Á)

1.66/4.50/4.45 (Châu Âu)

-0.97*3/3.5*0.83 (Tài Xỉu)

Real Madrid

Real Madrid

Champions League

02:00

08/08/2020

Juventus Turin

Juventus Turin

0.87*1*-0.99 (Châu Á)

1.52/4.40/6.10 (Châu Âu)

0.86*2.5*1.00 (Tài Xỉu)

Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais

Champions League

02:00

09/08/2020

FC Bayern Munich

FC Bayern Munich

Đang cập nhật (Châu Á)

Đang cập nhật (Châu Âu)

Đang cập nhật (Tài Xỉu)

Chelsea FC

Chelsea FC

Champions League

02:00

09/08/2020

FC Barcelona

FC Barcelona

Đang cập nhật (Châu Á)

Đang cập nhật (Châu Âu)

Đang cập nhật (Tài Xỉu)

SSC Napoli

SSC Napoli